GTFR – R5 Carnival

Rallit jatkuvat R5 luokalla!

23.5 starttaa sarja jossa kaikkien rallien ajat lasketaan yhteen.

Sarjan lopussa nopeimman koko kauden ajoajan ajanut voittaa.

Sarja on yksilökilpailu.
Autoluokka sarjassa on R5 Ajettavia erikoiskokeita ei julkaista etukäteen vaan ne ja olosuhteet selviävät rallin alkaessa.

Sarjan säännöt:

1. Hyvän kilpailuhengen mukaiset ajolinjat, EI törkeitä oikomisia.
2. Vain yhdellä tilillä ajaminen sallittu, jos kuljettaja jää kiinni kahdella tilillä ajamisesta, seurauksena sarjasta hylkäys.
3. Osallistuminen vain yhdellä alustalla kauden aikana. ( Osallistuminen onnistuu seuraavilla aluistoilla: PC, PS ja Xbox)
4. Auto valinta vapaa kaikkiin ralleihin.

5.Jokaisen rallin ajaneiden kesken arvotaan 50€ superlahjakortti.
6. Mikäli kuljettaja jättää rallin välistä annetaan ajamattoman rallin ajaksi : 999.59.999

Jos oma tulos ei jostain syystä rekisteröidy lopputuloksiin, on kuskilla 3vrk aikaa toimittaa todistus ajasta misalm- Miro Salmiselle, J.Rintamäellle tai gtfr.official@gmail.com

Sarjaan ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 12.00 ja tämän jälkeen ralliin ei voi enään ilmoittautua. <- TÄRKEÄÄ: Racenet tunnus pitää olla täydellinen jotta ajat voidaan identifioida oikealle kuljettajalle.  Sarjaan ei oteta jälkiilmoittautumisia.

Liittymislinkki toimitetaan jokaiselle sähköpostiin ja tätä ei saa luovuttaa ulkopuolisille!

Sarjan tiedotus ja keskustelu: Discordissa

Sarjan mahdollistaa
Autoliike Palomäki
RSH E-Sport Company
Loupedeck

Tulokset

KuljettajaKokonaisaikaEro kärkeen
1Sami Hirvonen02:42:21.288
2Ville Heikkinen02:44:30.458+2:09.170
3Eetu Wog02:45:16.429+2:55.141
4Leevi Kivinen02:46:46.670+4:25.382
5Janne Saarni02:47:35.515+5:14.227
6Janne Vartiainen02:47:50.105+5:28.817
7Jarkko Niemelä02:47:52.374+5:31.086
8Tomi Tuomainen02:49:58.832+7:37.544
9Marko Saksi02:50:32.609+8:11.321
10Mika Rintala02:51:16.009+8:54.721
11Janne Stolt02:53:11.859+10:50.571
12Juha Haapanen02:53:23.979+11:02.691
13Kari Nylund02:54:48.457+12:27.169
14Tuukka Ketomäki02:58:44.966+16:23.678
15Juho Toikkanen03:04:07.353+21:46.065
16Samu Nurmi03:05:41.405+23:20.117
17Jari Päätalo03:05:48.998+23:27.710
18Aleksis Seilo03:07:14.283+24:52.995
19Antti Salonen03:38:10.319+55:49.031
20Marko Kotakorva03:39:18.169+56:56.881
21Ilari Kokko03:48:21.370+66:00.082
22Jouni Myller04:07:53.996+85:32.708
23Lassi Pentikäinen04:09:22.318+87:01.030
24Teemu Kainulainen04:20:57.114+98:35.826
25Marko Autio04:23:19.979+100:58.691
26Jyri Ruohola04:26:09.485+103:48.197
27Atik Velling04:29:22.755+107:01.467
28Sami Korkiamäki06:01:02.008+198:40.720
29Vertti Ylönen07:18:53.493+276:32.205
30Marko Hilli07:34:25.876+292:04.588
31Jarkko Korkiamäki09:31:29.780+409:08.492
32miika kekkonen09:47:29.190+425:07.902
33Jesse Siltanen18:47:00.731+964:39.443
34Janne Kinnunen19:16:42.415+994:21.127
35Elias Kulju19:17:55.724+995:34.436
36Taneli Julku19:20:51.117+998:29.829
37Lauri Elonen22:27:13.958+1184:52.670
38Eemeli Virtanen22:47:53.986+1205:32.698
39Tero Tuompo34:43:32.821+1921:11.533
40Ville Räsänen34:48:47.556+1926:26.268
41Teemu Weck34:55:31.478+1933:10.190
42Juuso Helenius35:14:19.239+1951:57.951
43Elmo Osmonen35:35:39.232+1973:17.944
44Aleksi Hallia35:36:25.642+1974:04.354
45Petrus Vesterinen50:37:24.887+2875:03.599
46Toni Limnell50:38:37.325+2876:16.037
47Jukka Mykkänen50:41:42.107+2879:20.819
48Marko Vatanen50:42:48.740+2880:27.452
49Jari Ahola51:06:07.570+2903:46.282
50Mika tyviö52:37:15.462+2994:54.174
51Markku Stolt66:39:59.996+3837:38.708
52Miika Salonen66:39:59.996+3837:38.708
53Olli Vaskelainen66:39:59.996+3837:38.708
54Mika Saari66:39:59.996+3837:38.708

Ilmoittaudu sarjaan

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi sarjaan.

Sarjaan ilmoittautuneet

NimiRacenet TunnusToiminnot
Juho Toikkanentoikjuh
Juuso Heleniusjuusoh00
lauri elonenlate92x
Janne Kinnunenjanneeee
Marko AutioMuaqqe
Lassi PentikäinenLassautus / Lasautus
Marko Vatanenwatanen2 tai watanen1
Samu NurmiSamSumpi
Aleksis SeiloRocksnake
Jyri RuoholaJyka
Taneli JulkuTurbotumpelo
Ilari KokkoMrBonfire
Mika SaariRocket455Man
Jarkko KorkiamäkiJaaarkkiiis
Sami KorkiamäkiKorkkari52
Elmo OsmonenEos123
Elias KuljuEliasKulju9
Ville RäsänenKulmarauta
Leevi Kivinenitzlepa.198
Petrus VesterinenPete/Pete94
Juha HaapanenLFS
Atik Vellingatik77
Jouni MyllerMyrreli
Toni LimnellToni Limnell
Tuukka KetomäkiTukez
Aleksi HalliaKampiaksila
Miika Salonenminaite
Teemu KainulainenTeeemu
Jukka MykkänenYuccapalmu
miika kekkonenmiksuli94
Kari NylundPontto83
Jari PäätaloPoidzu
Vertti YlönenYlonen_Vertti
Mika Rintalamiksu
Marko HilliHimmea /hillix
Tomi TuomainenTT87
Jesse SiltanenJjjsiltanen
Jari AholaH3ijar1
Olli Vaskelainenolavivalo
Tero Tuompotikka712m
Markku Stoltmarsto
Mika tyviöMhk2308 / tyvikukko
Eetu WogEewokki81
Sami Hirvonenh1rv8nen tai rxgue
Eemeli VirtanenEmme966
Teemu Wecktimattaja
Jarkko NiemeläMucksFolder
Marko KotakorvaJuukeri
Ville HeikkinenHeka347
Janne StoltKilliCatFIN
Antti SalonenSssssalonen
Janne SaarniSaarn1
Janne Vartiainenvartijan

 Ilmoittautuneita: 53